Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

18/08/2022 - 03:14 PM
Sáng ngày 18/8/2022, tại hội trường UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Thị Minh Ánh – Chuyên viên chính Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chu Thị Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Phạm Thị Bích Liên – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các đồng chí phụ trách Tư pháp, Địa chính – Môi trường; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân; Trưởng thôn, tổ dân phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các nội dung tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Lê Thị Minh Ánh – Chuyên viên chính Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt tổng quan về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có những điểm mới trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Quản lý chất thải rắn, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, tín dụng xanh; những nội dung quy định trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường… Các nội dung tập huấn như: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới; những nét đột phá của Luật Bảo vệ môi trường, các điểm mới của Luật... Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép môi trường.
Thông qua hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể nắm bắt đầy đủ để tham mưu hiệu quả về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các đơn vị tổ chức triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm đưa Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện.
 
                                                                                      Lê Đình Khoát
                                                                   
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020