Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ MTTQ các xã, thị trấn năm 2022.

06/09/2022 - 01:36 PM
Sáng ngày 06/9/2022, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ MTTQ các xã, thị trấn năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1; Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đỗ Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các vị Trưởng Ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh.
Tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1, trình bày chuyên đề MTTQ Việt Nam giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên hiện nay, trong đó có các nội dung: Quy định của Đảng và Nhà nước về MTTQ Việt Nam giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên của MTTQ Việt Nam hiện nay; nghiệp vụ công tác Mặt trận các cấp.  
Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình  – Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1 truyền đạt nội dung công tác Mặt trận tại lớp tập huấn.
Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ các xã, thị trấn nhằm giúp cán bộ Mặt trận cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nắm vững vai trò, nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, cùng nhau trao đổi học tập rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm mới trong hệ thống Mặt trận, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của MTTQ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, giúp cán bộ Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tình hình mới ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
                
    Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020