Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

16/06/2022 - 12:35 PM
Ngày 15-16/6, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư.
Ông Trần Văn Sinh - UVBTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam giảng bài
Dự khai mạc buổi tập huấn có ông Trần Văn Sinh - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam; Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội; ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Trần Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; ông Lê Đức Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông, bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Hội nghị đã nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục phấp luật năm 2022 (những điểm mới của Luật Cư trú, Luật bảo vệ Môi trường).
Trong những năm qua, các hoạt động của Ủy ban MTTQ việt nam trên địa bàn huyện Thường Tín đã được triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm và xây dựng. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ đã phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng kịp thời, chấn chỉnh những sai sót, ngăn chặn, hạn chế phát sinh tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình dân sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường được Nhân dân ghi nhận. Thông qua thực hiện chương trình phối hợp công tác hàng năm với Thường trực HĐND - UBND huyện, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; các khó khăn, vướng mắc được xem xét tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Thông qua phản biện xã hội đã góp phần tích cực trong việc ban hành các quyết sách của chính quyền huyện sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả. Góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt.
Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận là việc làm thường xuyên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thông qua tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Mặt trận; đồng thời tập huấn cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả, từ đó thay đổi, điều chỉnh, bổ xung và hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Góp phần nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tằng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
                                                        Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020