Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Mặt trận cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2023

23/05/2023 - 06:00 PM

Thực hiện Chương trình công tác năm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hoà năm 2023 và Kế hoạch số 71/KH-TT ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Ứng Hòa về chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2023. Sáng ngày 22/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2023.
Đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc.
 
Dự khai mạc có Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBTT,Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Nguyễn Thế Dân – Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Lương Văn Luật – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện...Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVBTV - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên....  Cần phải quan tâm hơn nữa việc xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, đồng chí mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, sẽ trang bị thêm kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở được thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, tích cực, sáng tạo, gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Các đại biểu về dự và toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác mặt trận theo kế hoạch diễn ra trong 02 ngày, với sự tham gia hơn 200 đại biểu là cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện.
Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBTT, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBTT, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt chuyên đề: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác mặt trận; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; cơ cấu tổ chức hoạt động của ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; giúp cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVBTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giảng về chuyên đề “Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVBTT, Trưởng ban Dân chủ - Pp luật Ủy ban MTTQ
Việt Nam Thành phố Hà Nội
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đồng chí Lương Văn Luật – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai Chương trình phối hợp giữa 2 bên và truyền đạt 9 chương trình vay vốn cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Mục đích của Chương trình phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động “Quỹ vì người nghèo” các cấp. Huy động các nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Đồng chí Lương Văn Luật – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
 
Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở  nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn, tăng cường hơn nữa kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ các cấp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phần tích cực trong việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả cao, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, tham gia Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
                                                Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020