Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 chuyên đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”

28/04/2023 - 09:24 AM

Sáng 25/4/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng (số 8 Bùi Ngọc Dương), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chuyên đề “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”. Dự hội nghị có bà Trương Thị Ánh Tuyết - Phó Trưởng Ban Dân tộc & Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị quận, bà Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng trên 250 vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Mặt trận các địa bàn dân cư, tổ dân phố trong toàn quận.
Ông Vũ Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của ông Vũ Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Duy Sơn triển khai, quán triệt một số nội dung cơ bản, chủ yếu của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa”. Đây là chuyên đề của quận Hai Bà Trưng do Ban Thường vụ Quận ủy ban hành nhằm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa; Nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa” ở quận Hai Bà Trưng hiện nay. Trong những nội dung, giải pháp cơ bản của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hội nghị cũng tập trung nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia phong trào gắn với nội dung của chuyên đề số 09, ngày 05/7/2021 của Quận ủy về “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh””; tiếp tục tổ chức có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 của quận “Nói đi đôi với làm trong xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Chương trình số 05 của Quận ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025”.
Ông Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị quận triển khai, quán triệt chuyên đề tại hội nghị
Nguyễn Hiền Phương
 
 

 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020