Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác MTTQ khóa 1 năm 2022

26/04/2022 - 02:10 PM
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2022 và quyết định của Quận ủy Hai Bà Trưng, trong 2 ngày 21/4 và 22/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã phối hợp Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác MTTQ khóa 1 năm 2022. Dự tập huấn có 253 học viên gồm cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận.
Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương - Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng trường Đào tạo cán bộ  Lê Hồng Phong giảng bài tại lớp học.
Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của MTTQ các cấp; Vai trò và sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện nay; công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, các chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết, nhiệt tình của các đồng chí báo cáo viên và sự nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp. Những kiến thức bổ ích được trang bị từ lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ quận tới cơ sở áp dụng trong thực tiễn một cách hiệu quả hơn, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay.
 
Hồng Hạnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020