Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2022

04/10/2022 - 03:18 PM
Thực hiện Quyết định số 1267-QĐ/QU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ quận Hoàng Mai năm 2022; trong  2 ngày 04 và 05 tháng 10/2022, Trung tâm chính trị quận Hoàng Mai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm chính trị quận mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2022.
Đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát biểu khai giảng và khẳng định sự cần thiết trong việc tổ chức lớp tập huấn, nhằm cập nhật kiến thức hoạt động của công tác MTTQ, đồng chí cũng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung được các báo cáo viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm, thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Đ/c Tạ Văn Sỹ – Nguyên giám đốc TTNCKH&BDCB, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam giảng bài cho lớp học.
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2022 có sự tham dự của gần 250 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường; Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố . Lớp diễn ra trong 02 ngày với các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; những nội dung mới trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới, nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội.
                                                                      Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020