Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tới cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp với chuyên đề kỹ năng xây dựng chính quyền và phổ biến giáo dục pháp luật

02/08/2022 - 02:20 PM
Ngày 01/8/2022, Trung tâm Chính trị phối hợp với UBMTTQ quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ, chuyên đề: Kỹ năng tham gia xây dựng chính quyền và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.
Đến dự khai mạc có các đồng chí: Trần Quang Đạo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Công Quảng - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng đại diện lãnh đạo phường đặt địa điểm tổ chức lớp học; đặc biệt là 199 đồng chí học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ, Thanh tra nhân dân, cán bộ MTTQ cấp cơ sở.

Trong 02 ngày 01, 02/8/2022, các đồng chí học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Tổ chức và hoạt động của Ban công tác MTTQ; Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, những nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
Các giảng viên của lớp học là Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã tiếp cận và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết, được quán triệt các văn bản hướng dẫn và kỹ năng thực hiện các nội dung liên quan đến nội dung của từng chuyên đề, giúp học viên có thể tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng và nhiệm vụ của cá nhân và tổ chức MTTQ các cấp.
          Hoàng Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020