Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

17/03/2023 - 02:59 PM

Nhằm giúp Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo đảm các chương trình, dự án, công trình xây dựng trên địa bàn phường thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng mục tiêu, tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung của cộng đồng.
Ngày 10/3/2023, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư và Trưởng, Phó ban TTND 11 phường.
           

 
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo viên tại hội nghị
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, những địa phương nào tổ chức tốt hoạt động công tác giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ thì địa phương đó đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các chính sách pháp luật được thực thi; khiếu nại, kiến nghị của Nhân dân được xem xét kịp thời. Nhiều công trình, dự án do vốn Nhà nước và Nhân dân cùng đóng góp trên địa bàn quận đã được Ban GSĐTCCĐ huy động Nhân dân tham gia giám sát một cách chặt chẽ, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, chấp hành quy trình kỹ thuật đầu tư xây dựng, khắc phục những lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; từng bước tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã cảm ơn những nội dung quý báu, hết sức cần thiết Báo cáo viên vừa truyền đạt đồng thời khẳng định công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng là công tác khó khăn, phức tạp. Tuy được tập huấn hàng năm, nhưng các thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc còn thụ động trong vai trò giám sát, phát hiện các vấn đề tiêu cực để phản ánh, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường cần tập trung rà soát, thường xuyên bổ sung xây dựng và ban hành các Quyết định, các Quy chế hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; xây dựng Thông báo phân công công tác cụ thể trong Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và thường xuyên kiện toàn Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.
MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020