Huyện Phúc Thọ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

25/05/2022 - 02:25 PM
       Ngày 24-25/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Mặt trận năm 2022 cho 214 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam hHuyện dự khai mạc.
Đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam hHuyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
Ngày thứ nhất của lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp Luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt những kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội, về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, thị trấn. Trong đó tập trung nghiên cứu chuyên đề về công tác xây dựng chính quyền và công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; những nội dung cơ bản về giám sát của MTTQ Việt Nam. Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, thị trấn với nhiều thông tin như quy trình, thủ tục thực hiện giám sát các dự án công trình đầu tư của cộng đồng trên địa bàn; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư...Đồng thời, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đã trao đổi, nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở.
Trong ngày thứ 2 của lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt những kiến thức về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông tin về các văn bản triển khai, thực hiện Cuộc vận động, phương pháp triển khai; Kỹ năng tuyên truyền và nắm bắt tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở cơ sở. Đồng chí cũng đã trao những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở và nêu những kinh nghiệm, hướng dẫn, đưa ra những giải pháp để cán bộ cơ sở làm tốt hơn công tác tuyên truyền.
  Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung tập huấn
Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ; Nắm vững nghiệp vụ công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Qua đó, để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện. Giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết, trọng tâm công tác giám sát, phản biện xã hội, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.
                                                                               
                                                                                                    Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020