Quận Thanh Xuân: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

30/09/2022 - 03:33 PM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 27/9/2022 đến ngày 29/9/2022, Ủy ban MTTQ quận phối hợp với UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Hội nghị có sự tham gia của gần 600 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, UBND quận, phường, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch và hòa giải viên cơ sở của 11 phường.
Tại hội nghị, Thạc sỹ Hồ Xuân Hương - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, thủ tục thanh toán thù lao vụ việc hòa giải ở cơ sở; kỹ năng và quy định pháp luật để vận dụng hòa giải trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự (thừa kế, phân chia tài sản,...), đồng thời đã trao đổi, giải đáp cụ thể các tình huống phát sinh trong thực tế.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu và các hòa giải viên được bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải giúp cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng cao, qua đó góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.
Công tác hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xây dựng “tình làng, nghĩa xóm”, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Ban công tác mặt trận khu dân cư đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và phối hợp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
Vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam trước hết được thể hiện qua việc tổ chức, xây dựng các Tổ hoà giải, lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là tổ viên Tổ hòa giải, có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức và thành lập Tổ hòa giải, tạo tiền đề để đội ngũ này hoạt động có chất lượng và hiệu quả. 
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân trong những năm qua đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở với các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tạo phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân, Tổ hòa giải hoạt động ngày càng hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực về an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020