Sơn Tây: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII

12/12/2018 - 11:20 AM
Sáng ngày 5/12, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII. Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; lãnh đạo chủ chốt các cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố, các cơ quan, trường học; các đồng chí cán bộ trung - cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
 
                                                Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí đối ngoại Ban Tuyên giáo TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, cấp ủy các cấp cần nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ quan, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, tiếp tục đổi mới việc học tập Nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi và thảo luận. 
MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020