Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

06/07/2022 - 02:18 PM
Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/QU ngày 29/12/2021 của Quận ủy Long Biên về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2022. Ngày 06/7/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc năm 2022.
Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Tạ Văn Sỹ - Nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính quận, Phó chủ tịch, cán bộ công chức cơ quan MTTQ quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ phường, trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn quận.
 

Chuyên đề 1 đồng chí Tạ Văn Sỹ - Nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam trình bày về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam: Về mục đích yêu cầu; Khái niệm, nội dung, tính chất, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; Hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam; Nguyên tắc, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam,…
Chuyên đề 2 đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên trình bày Quy trình giám sát thường xuyên về TTĐT, VSMT trên địa bàn quận Long Biên; Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị; bản cam kết; tiêu chí đánh giá phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị.
Sau phần trình bày của các báo viên các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nhất trí cao không có ý kiến nào khác và lớp bồi dưỡng kết thúc cùng ngày.
 
Ngô Thanh Xuân
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020