UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng

06/12/2018 - 05:00 PM
Thực hiện Kế hoạch 107 ngày 19/11/2018 của Thành uỷ Hà Nội, chiều ngày 06/12/2018 tại hội trường cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp là báo cáo viên tại Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Kim Hoàng- Phó trưởng ban Dân vận Thành uỷ; các đồng chí trong Ban Thường trực, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, cán bộ, đảng viên, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp là báo cáo viên tại Hội nghị
 
Từ 02-06/10/2018 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ tám để bàn các nội dung: 1) Tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đến năm 2019; 2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 3) Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; 4) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; 5) Công tác cán bộ; 6) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đax giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8; 7) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017.
 
Hội nghị thông qua các văn kiện quan trọng sau đây:
- Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Kỷ niệm 100 năm thành lập nước)
- Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
- Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước đến năm 2019.
Cùng với những thông tin được truyền đạt tại hội nghị, các đại biểu được nhận Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác.
Thanh Hải
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020